Har namsmannen tatt kontakt? Dette må du gjøre

Hva bør du gjøre hvis namsmannen tar kontakt med deg angående et pengekrav som ikke er betalt? Det kan være en stressende situasjon å havne i, men det er viktig å vite hvilke steg du bør ta for å komme deg videre. Ai Finans gir deg konkrete tips og råd til hvordan du bør håndtere situasjonen.

Start gratis lånesøknad her

Hva er en namsmann?

Namsmannen er det første trinnet i det norske rettssystemet som kan pålegge tvangsfullbyrdelse av økonomiske krav som ikke er blitt betalt. I Norge finnes det en namsmann i hver kommune, og innkrevingen av ubetalte krav blir vanligvis sendt til kommunen hvor du bor.

Hovedoppgaven til namsmannens er å sikre at krav som er fastsatt av domstoler eller andre offentlige organer blir tvangsinndrevet, og at ubetalte krav blir betalt inn. Dette kan omfatte beslagleggelse av eiendeler og verdier, utkastelse fra boliger eller andre former for tvangsfullbyrdelse.

Namsmannen kan også hjelpe til med å innkreve gjeld gjennom lønnstrekk eller utlegg, og kan bistå i tvister mellom privatpersoner og bedrifter. Ved å sørge for at ubetalte krav blir betalt inn, spiller namsmannen en viktig rolle i å opprettholde rettferdighet og rettssikkerhet i samfunnet.

Les mer i artikkelen – Lønnstrekk og tvangssalg av bolig – hvordan håndtere namsmannens inndrivelse av gjeld

Namsmannen har tatt kontakt

Sjekk ut Ai Finans sine gratis tjenester her.

Hva skjer når en sak blir sendt til namsmannen?

Når namsmannen mottar en ny sak til innkreving, er det første som gjøres å gå gjennom saken og sjekke at alle dokumenter og varsler er sendt til skyldneren. Som skyldner må du ha mottatt faktura eller tvangsgrunnlag, inkassovarsel, betalingsoppfordring og varsel om utlegg. Det kan være at betalingsoppfordringen og varselet er det samme dokumentet. Namsmannen sjekker også at fristene for varsler er overholdt.

Hvis dokumentene er korrekte, vil namsmannen registrere saken og sende en bekreftelse til deg om at saken er registrert, og at utleggsforretningen vil bli gjennomført på et bestemt tidspunkt. Under utleggsforretningen blir det bestemt om det du skylder skal kreves inn ved utleggstrekk eller utleggspant, eller begge deler.

Du får også 14 dager på seg til å komme med en innsigelse mot kravet. Hvis du fremmer en innsigelse, kan ikke namsmannen gjennomføre utleggsforretningen, og saken må først sendes til forliksrådet.

Namsmannen vil også sende brev til deg og oppfordre til å opplyse om inntekt og eiendeler. Her kan du opplyse om kostnader og utgifter som namsmannen ikke har oversikt over, slik at man unngår at lønnstrekket blir høyere enn nødvendig. Namsmannen gjør alt dette for å sikre at saken blir behandlet riktig og at du blir behandlet på en rettferdig måte.

Samle dyre smålån i et nytt boliglån!

4.6 Enestående

kr 2 000 000
150 000
10 000 000+
25 år
Månedsbeløp
kr
Låneeksempel: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341

Hvordan krever namsammen inn penger?

Namsmannen kan kreve inn penger gjennom forskjellige metoder, avhengig av din situasjon og hva som passer best for å inndrive kravet. Noen av de vanligste metodene inkluderer:

 1. Utleggstrekk: Dette betyr at namsmannen trekker pengene direkte fra lønnen eller andre inntektskilder til skyldneren. Utleggstrekk kan gjennomføres når du har en fast inntekt. Beløpet som trekkes, vil variere avhengig av hvor mye du tjener og størrelsen på kravet.
 2. Utleggspant: Namsmannen kan også kreve inn penger ved å ta pant i skyldnerens eiendeler. Det kan være fast eiendom, bil eller andre verdifulle gjenstander som kan selges for å betale det skyldige beløpet.
 3. Gjeldsordning: Hvis du har store gjeldsproblemer, kan namsmannen hjelpe deg med å få til en gjeldsordning. Dette innebærer at du får en avtale om å betale tilbake gjelden over en lengre periode.
 4. Konkurs: Hvis du ikke kan betale tilbake gjelden, kan namsmannen også kreve at du blir erklært konkurs. Dette betyr at din økonomiske situasjon vil bli gjennomgått av en domstol, og alle eiendelene vil bli solgt for å betale tilbake gjelden til kreditorene.

Namsmannen vil velge den beste metoden for å kreve inn pengene basert på din økonomiske situasjon, og vil alltid forsøke å finne en løsning som er mest gunstig for både deg og kreditorene.

Kan utleggsforretningen stoppes?

Ja, det er mulig å stoppe utleggsforretningen ved ulike tiltak, avhengig av situasjonen.

 • Hvis du har kommet med en innsigelse på kravet innen 14 dager etter at namsmannen har sendt ut brev om utleggsforretningen, kan utleggsforretningen stoppes midlertidig. Saken kan da bli sendt til forliksrådet for å bli løst.
 • Har du en gyldig grunn til å stoppe utleggsforretningen, kan du også kontakte namsmannen og forsøke å komme til en avtale. For eksempel kan du forsøke å inngå en nedbetalingsavtale eller be om å få redusert beløpet som kreves inn.
 • Kan du dokumentere at utleggsforretningen vil føre til store økonomiske vanskeligheter, kan du også søke om midlertidig stans av utleggsforretningen i en kortere periode.

Det er viktig å merke seg at det kan være begrenset hvor mye av utleggsforretningen kan stoppes, og at det er viktig å ta kontakt med namsmannen så snart som mulig for å finne en løsning.

Hvilke konsekvenser kan namsmannen ha?

 • Hvis du har problemer med namsmannen kan det føre til økonomisk stress og belastning på både enkeltmennesker og familier.
 • Gebyrer og renter på ubetalte krav blir veldig høye.
 • Dersom en sak går til utleggsforretning og du ikke betaler, kan namsmannen beslaglegge verdifulle eiendeler, som for eksempel bil eller bolig.
 • Betalingsanmerkninger kan også føre til at det blir vanskelig å ta opp lån eller få kredittkort i fremtiden.
 • Du kan også risikere å bli saksøkt, og dette kan igjen føre til ytterligere kostnader og rettslig belastning.
 • I alvorlige tilfeller kan manglende betaling og samarbeid med namsmannen føre til at du blir erklært personlig konkurs. Dette kan ha store økonomiske og personlige konsekvenser for deg og familien.

Ai Finans hjelper deg med namsmannen

Det er rett og slett skikkelig kjipt å ha økonomiske problemer. Å få inkassovarsler og betalingsanmerkninger samtidig som nye regninger tikker inn er en tung følelse. Ofte kan det føles som en håpløs situasjon. En ting du må huske på er at du ikke er alene om å føle det slik. Det er mange som er i samme situasjon som deg. Å snakke med noen du stoler på, vil lette på de negative følelsene du kan sitte med. 

Det er også mange som jobber med nettopp dette, at du skal få det bedre og finne en vei ut av gjeldskrisen. Å søke profesjonell hjelp er ikke et nederlag, derimot er det veldig smart, og rådgiverne vil jobbe for å finne den beste løsningen for deg. 

Vi i Ai Finans hjelper daglig mennesker med ulike økonomiske problemer. Våre rådgivere er eksperter på å refinansiere gjeld der vi blant annet stopper tvangssalg, fjerner inkassosaker og betalingsanmerkninger. Vi tilbyr rask og gratis hjelp. Om du ønsker at vi ser på situasjonen din, kontakt oss i dag for en uforpliktende prat.

Start gratis søknad her