Arver man gjeld?

Arver man gjeld?

Det korte svaret på spørsmålet om man arver gjeld er: Nei, man arver ikke gjeld i Norge. Det er likevel tilfeller hvor man gjør det, og faktorer som påvirker arven din og dermed også din økonomi. I dette innlegget svarer vi på vanlige spørsmål rundt dette temaet. 

Hva skjer når noen går bort?

Når en person dør, blir boet – det vil si summen av personens eiendeler og gjeld – gjort opp. Det er viktig å forstå at gjeld ikke overføres direkte til arvingene. I stedet blir gjelden betalt fra avdødes bo før eventuelle midler deles ut til arvingene.

To scenarioer:

 1. Boet har nok midler til å dekke gjelden: Hvis den avdøde har tilstrekkelige eiendeler til å dekke utestående lån, vil gjelden bli betalt fra disse midlene først. Eventuelt overskudd vil deretter bli fordelt mellom arvingene i henhold til testamentet eller arveloven.
 2. Boet har ikke nok midler til å dekke gjelden: Hvis eiendelene ikke er tilstrekkelige til å dekke gjelden, anses boet som insolvent. I slike tilfeller vil ikke arvingene motta noen midler, men de vil heller ikke være ansvarlige for å dekke den gjelden som overstiger verdiene i boet.

Kan arvinger kan bli ansvarlige for gjeld?

Det finnes noen få unntak hvor arvinger kan bli ansvarlige for avdødes gjeld:

 • Felles gjeld: Hvis du har tatt opp lån sammen med den avdøde (for eksempel som medlåntaker på et boliglån), vil du fortsatt være ansvarlig for denne gjelden. Dette gjelder også hvis du har stilt personlig kausjon for et lån.
 • Gjeld i uskiftet bo: Hvis du velger å sitte i uskiftet bo, tar du også på deg ansvaret for den avdødes gjeld. Dette gjelder spesielt for ektefeller som velger å fortsette å bo i felleseiet uten å skifte boet.

Gjeldens innvirkning på arv

 • Gjeld reguleres av eiendeler: Gjelden reguleres med eventuelle eiendeler som finnes i dødsboet. Hvis det ikke er nok eiendeler, blir gjelden strøket.
 • Barn arver ikke foreldrenes gjeld: Ifølge Arveloven arver du aldri andres gjeld. Gjelden trekkes fra det som ville vært din arv.
 • Ektefellers og samboeres gjeld: Du arver ikke individuell gjeld fra din ektefelle eller samboer, men det kan påvirke delingen av felles eiendeler. Individuell gjeld må løses av den enkeltes eiendeler, og eventuell felles gjeld har solidarisk betalingsansvar.

Hva bør du gjøre?

Hvis du befinner deg i en situasjon hvor du må håndtere avdødes økonomi, er det noen skritt du kan ta for å sikre at alt blir håndtert korrekt:

 1. Få en oversikt: Samle informasjon om alle eiendeler og gjeldsposter som tilhørte den avdøde. Dette inkluderer bankkontoer, lån, kredittkort, eiendommer og eventuelle verdipapirer.
 2. Kontakt kreditorer: Informer kreditorene om dødsfallet så raskt som mulig. De vil ofte fryse kontoene og stoppe rentebelastning inntil boet er gjort opp.
 3. Vurder juridisk hjelp: Å håndtere et dødsbo kan være komplisert, spesielt hvis det er betydelig gjeld. Det kan være lurt å søke hjelp fra en advokat med erfaring i arverett.
 4. Unngå forhastede beslutninger: Ikke foreta noen økonomiske beslutninger eller fordelinger før du har full oversikt over boets tilstand og gjeldsforpliktelser.

Samle dyre smålån i et nytt boliglån!

4.6 Enestående

kr 2 000 000
150 000
10 000 000+
25 år
Månedsbeløp
kr
Låneeksempel: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341