Hva påvirker din kredittscore?

Din kredittscore kan ha stor innvirkning på livet ditt, fra å få boliglån til å sikre gode forsikringsavtaler. Det er viktig å forstå hva som påvirker din kredittscore, fra betalingsanmerkninger til inntekt og flyttemønster. I dette innlegget vil vi se nærmere på disse faktorene, og hvordan du kan forbedre din kredittscore.

Faktorer som påvirker din kredittscore

Din kredittscore er ikke bare avhengig av én faktor, men en rekke ulike elementer spiller inn. Noen av disse faktorene kan du påvirke på kort sikt, mens andre vil ta lengre tid. Her er de mest relevante faktorene som utgjør din kredittscore:

  1. Inkasso og betalingsanmerkninger: Har du betalingsanmerkninger, vil dette påvirke kredittscoren negativt. Dette signaliserer at du ikke vil eller kan betale dine regninger, og banker vil se på dette som en høy risiko. Det kan dermed være vanskelig å få nye lån eller avtaler.
  2. Inntekt: En god og stabil inntekt påvirker kredittscoren positivt, mens varierende inntekt kan ha motsatt effekt. Dette kan for eksempel gjelde selvstendig næringsdrivende eller deltidsarbeidere.
  3. Næringsinteresser: Hvis du har næringsinteresser eller er selvstendig næringsdrivende, kan dette påvirke kredittscoren negativt. Bankene vil se på dette som høyere risiko, siden næringsdrivende ofte har varierende inntekt og færre trygderettigheter.
  4. Alder: Din alder vil også ha en effekt på kredittscoren din. Eldre personer vil ha en høyere kredittscore enn yngre personer.
  5. Flyttemønster: Dersom du har flyttet ofte de siste årene, vil dette påvirke kredittscoren negativt. Hyppig flytting kan signalisere ustabilitet.
  6. Skatteklasse: Hvilken skatteklasse du tilhører vil også ha en innvirkning på kredittscoren din. Som regel vil det være mer gunstig å tilhøre skatteklasse 2.

Det er flere faktorer som påvirker kredittscoren din, men det er også mulig å forbedre den. Det enkleste tiltaket er å kvitte seg med eventuelle betalingsanmerkninger. Dersom du har betalingsproblemer, kan refinansiering med pant i bolig være en mulighet. Husk også at kredittscoren vil øke naturlig over tid, spesielt hvis du holder deg fri for betalingsanmerkninger og betaler regningene dine i tide.

Les mer i artikkelen – Hvordan øke kredittscoren din

Les mer i artikkelen – Hva er en bra kredittscore? Dette betyr scoren din

Søk refinansiering her

Samle dyre smålån i et nytt boliglån!

4.6 Enestående

kr 2 000 000
150 000
10 000 000+
25 år
Månedsbeløp
kr
Låneeksempel: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341

Hvordan forbedre kredittscoren?

Dersom du har fått avslag på lån fra de vanlige bankene på grunn av lav kredittscore, kan du fortsatt få hjelp av oss.

Vi forstår at livet ikke alltid går som planlagt. Uventede utgifter kan påvirke din evne til å betale tilbake i tide. Derfor ser vi forbi tallene for å forstå din unike situasjon.

Det første skrittet mot en bedre økonomisk fremtid begynner med en samtale. Send inn en gratis søknad i dag, og la oss sammen se på mulighetene for å løse dine økonomiske problemer. Din personlige rådgiver hos Ai Finans venter på å guide deg gjennom prosessen, hvert steg på veien.

Start søknaden nå