Alt du trenger å vite om tvangssalg av bolig

Å få boligen begjært tvangssolgt vil oppleves skremmende for de fleste. Hva bør du vite og hvordan stoppe tvangssalg av bolig? Vi vil svare på alt du trenger å vite om tvangssalg av bolig og prosessen rundt det her.

Hva betyr tvangssalg av bolig?

Tvangssalg betyr tvunget salg av en eiendom for å dekke krav du skylder. Det er som regel snakk om ubetalt gjeld som ikke har blitt betalt etter flere betalingspåminnelser og inkassovarsel. Etter å ha mottatt en begjæring fra kreditor, vil namsmyndighetene vurdere om det er et gyldig grunnlag for tvangssalg. Er det det, kan boligen din selges med tvang. Det er domstolens medhjelper (f.eks. en advokat) som utfører salget, og ikke eieren selv.

Sjekk ut Ai Finans sine tjenester her.

Er det noen ulemper ved tvangssalg av bolig?

Den største påkjenningen ved et tvangssalg er at du vil miste boligen din. Har du barn og familie som du bor med vil det ramme flere enn deg selv, å stå i fare for å miste hjemmet sitt er en belastning som kan være tung å bære.

En annen ulempe ved tvangssalg er at salgsprisen for boligen vanligvis blir lavere enn dersom salget ble utført frivillig. Det er flere grunner til dette. Den som skal kjøpe boligen på tvangssalg har blant annet færre rettigheter når det kommer til å klage på boligkjøpet i etterkant. Det er heller ikke du som boligeier selv som godtar budet, men domstolene. Dette vil naturlig nok kunne føre til lavere salgspris, da tingretten gjerne aksepterer et lavere bud enn hva du selv ville gjort da de er ute etter å få dekket kravene til kreditorene.

Send inn søknad her for å stoppe tvangssalg.

Har du fått varsel om tvangssalg av bolig?

Dersom du har slitt med å betale gjelden din og mottar et varsel om tvangssalg av bolig, er det fort gjort å føle seg fortapt. Men det er viktig å reagere om du ikke vil miste boligen din. Det første du bør gjøre, er å kontakte kreditoren (de du skylder penger) og finne ut om det er mulig å komme til en felles løsning. Her kan du f.eks. gi et forslag til en nedbetalingsplan og vise dem at du er villig til å betale det du skylder. Om de ikke går med på det, kan du be om en utsettelse av tvangssalget for å få mulighet til å selge boligen på egen hånd og dermed betale gjelden din på den måten. Selger du boligen din frivillig istedenfor at den selges gjennom tvangssalg, kan du potensielt få en høyere salgspris. Pengene kan da gå til å dekke gjelden din, samtidig som du kan sitte igjen med mer penger selv.

Hvordan stoppe tvangssalg?

Tvangssalg kan stoppes og den enkleste måten å stoppe et tvangssalg er å refinansiere gjelden din i et nytt lån. På den måten får kreditorene som har begjært tvangssalget dekket kravene sine, og som resultat stoppes tvangssalget. Eventuelle betalingsanmerkninger og inkassosaker blir også slettet.

Stopp tvangssalg av boligen her.

Ai Finans kan hjelpe deg med å stoppe tvangssalg

Våre rådgivere har spesialkompetanse på å tilby økonomisk hjelp til deg med betalingsanmerkninger og inkassosaker. Vi kan hjelpe deg med å refinansiere gjelden din. Under refinansiering hos Ai Finans vil man få et nytt lån som kan dekke gamle lån. Lånet kan med andre ord dekke krav som har gått til inkasso og ført til begjæring om tvangssalg. 

Når du får dekket kravene du skylder, vil også begjæringen om tvangssalg trekkes tilbake – og du unngår tvangssalg av boligen.

Stopp tvangssalg av boligen- søk i dag