Alt du trenger å vite om tvangssalg av bolig

Å få boligen begjært tvangssolgt vil oppleves skremmende for de fleste. Hva bør du vite og hvordan stoppe tvangssalg av bolig? Vi vil svare på alt du trenger å vite om tvangssalg av bolig og prosessen rundt det her.

Stopp tvangssalg her

Hva betyr tvangssalg av bolig?

Tvangssalg betyr tvunget salg av en eiendom for å dekke krav du skylder. Det er som regel snakk om ubetalt gjeld som ikke har blitt betalt etter flere betalingspåminnelser og inkassovarsel. Etter å ha mottatt en begjæring fra kreditor, vil namsmyndighetene vurdere om det er et gyldig grunnlag for tvangssalg. Er det det, kan boligen din selges med tvang. Det er domstolens medhjelper (f.eks. en advokat) som utfører salget, og ikke eieren selv.

Sjekk ut Ai Finans sine tjenester her.

Begjæring om tvangssalg av fast eiendom

Begjæring om tvangssalg kan både være en skremmende og komplisert prosess. Dersom det blir sendt ut en begjæring om tvangssalg av fast eiendom, er dette fordi eieren av boligen ikke har oppfylt sine økonomiske forpliktelser. Begjæring av tvangssalg er en rettslig prosess, der kreditor søker om å selge eiendommen for å få dekket gjelden til skyldneren. 

Les mer i artikkelen – Begjæring om tvangssalg av fast eiendom: Hva det innebærer og hvordan du kan unngå det 

Regler ved tvangssalg av bolig

Det er tvangsfullbyrdelsesloven som regulerer tvangssalg av boliger i Norge. Ifølge denne loven kan et tvangssalg av bolig kun skje dersom eieren ikke klarer å betale tilbake lån eller pant til kreditorer som har tatt pant i boligen. Det er også en rekke krav som må oppfylles før et tvangssalg kan skje, og strenge regler om hvordan salget skal gjennomføres for å sikre at eieren får en rettferdig behandling. 

Les mer i artikkelen – Hvilke regler gjelder ved tvangssalg av bolig?

Har du fått varsel om tvangssalg av bolig? Slik er prosessen

Dersom du har slitt med å betale gjelden din og mottar et varsel om tvangssalg av bolig, er det fort gjort å føle seg fortapt. Men det er viktig å reagere om du ikke vil miste boligen din. Det første du bør gjøre, er å kontakte kreditoren (de du skylder penger) og finne ut om det er mulig å komme til en felles løsning. Her kan du f.eks. gi et forslag til en nedbetalingsplan og vise dem at du er villig til å betale det du skylder. Om de ikke går med på det, kan du be om en utsettelse av tvangssalget for å få mulighet til å selge boligen på egen hånd og dermed betale gjelden din på den måten. Selger du boligen din frivillig istedenfor at den selges gjennom tvangssalg, kan du potensielt få en høyere salgspris. Pengene kan da gå til å dekke gjelden din, samtidig som du kan sitte igjen med mer penger selv.

Les mer i artiklene – Tvangssalg av bolig: Prosessen og hva du kan gjøre og Hva skjer ved tvangssalg av bolig? 

Hva skjer med restgjeld etter tvangssalg?

I mange tilfeller vil ikke salgsprisen dekke hele gjelden eieren skylder. Hva som skjer med restgjelden avhenger av en rekke faktorer og kan medføre flere ulike utfall. 

Les mer i artikkelen – Hva skjer med restgjeld etter tvangssalg? 

Er det noen ulemper ved tvangssalg av bolig?

Den største påkjenningen ved et tvangssalg er at du vil miste boligen din. Har du barn og familie som du bor med vil det ramme flere enn deg selv, å stå i fare for å miste hjemmet sitt er en belastning som kan være tung å bære.

En annen ulempe ved tvangssalg er at salgsprisen for boligen vanligvis blir lavere enn dersom salget ble utført frivillig. Det er flere grunner til dette. Den som skal kjøpe boligen på tvangssalg har blant annet færre rettigheter når det kommer til å klage på boligkjøpet i etterkant. Det er heller ikke du som boligeier selv som godtar budet, men domstolene. Dette vil naturlig nok kunne føre til lavere salgspris, da tingretten gjerne aksepterer et lavere bud enn hva du selv ville gjort da de er ute etter å få dekket kravene til kreditorene.

Start gratis søknad her

Hva innebærer tvangssalg av bil?

I likhet med tvangssalg av bolig, vil tvangssalg av bil forekomme i tilfeller der kreditor må ta et rettslig skritt for å få dekket gjeld som eieren har misligholdt. Prosessen kan være vanskelig og belastende for eieren. Heldigvis finnes det måter du kan unngå at dette skjer. 

Les mer i artikkelen – Hvordan unngå tvangssalg av bil: Tips og råd 

Hvordan stoppe tvangssalg?

Tvangssalg kan stoppes og den enkleste måten å stoppe et tvangssalg er å refinansiere gjelden din i et nytt lån. På den måten får kreditorene som har begjært tvangssalget dekket kravene sine, og som resultat stoppes tvangssalget. Eventuelle betalingsanmerkninger og inkassosaker blir også slettet.

Les mer i artikkelen – Hvordan stoppe tvangssalg av bolig? 

Samle dyre smålån i et nytt boliglån!

4.6 Enestående

kr 2 000 000
150 000
10 000 000+
25 år
Månedsbeløp
kr
Låneeksempel: Nominell rente 7,25%. Effektiv rente 7,68% ved lån på 2 mill. over 25 år. Kostnad: kr 2 379 341,- Totalt: kr 4 379 341

Oppsummering

Tvangssalg betyr tvunget salg av eiendom. Det er en rettslig prosess som oppstår dersom du etter gjentatte betalingspåminnelser og inkassovarsel fortsatt ikke har betalt kreditor det du skylder. 

Tvangssalg kan både være en skremmende og komplisert prosess. For å sikre at eieren får en rettferdig behandling, er prosessen rundt tvangssalg derfor strengt regulert av lovverk og forutsetter at en rekke krav oppfylles i forkant. 

Den største ulempen ved et tvangssalg er at du mister boligen din, noe som kan være en særlig stor påkjenning dersom du har barn og familie. En annen ulempe er at salgsprisen ved et tvangssalg ofte blir lavere enn hvis salget blir gjort frivillig. 

Heldigvis er det flere ting du kan gjøre for å forebygge at et tvangssalg skjer. Dersom du har økonomiske problemer er det lurt å holde kreditor informert, da de kan hjelpe deg med å finne løsninger for hvordan du kan unngå tvangssalg. Det vil også være fornuftig å søke hjelp fra en gjeldsrådgiver, forsøke å selge boligen på egen hånd eller søke om refinansiering. 

Ai Finans kan hjelpe deg med å stoppe tvangssalg

Våre rådgivere har spesialkompetanse på å tilby økonomisk hjelp til deg med betalingsanmerkninger og inkassosaker. Vi kan hjelpe deg med å refinansiere gjelden din. Under refinansiering hos Ai Finans vil man få et nytt lån som kan dekke gamle lån. Lånet kan med andre ord dekke krav som har gått til inkasso og ført til begjæring om tvangssalg. 

Når du får dekket kravene du skylder, vil også begjæringen om tvangssalg trekkes tilbake – og du unngår tvangssalg av boligen.

Stopp tvangssalg av boligen- søk i dag