Har namsmannen tatt kontakt? Dette må du gjøre

Å bli kontaktet av namsmannen kan oppleves som skremmende for mange. Hva vil namsmannen? Hva kan du gjøre for å unngå namsmannen? Dette innlegget vil forklare deg hvorfor namsmannen tar kontakt med deg og hva du kan gjøre.

Namsmannen har tatt kontakt

Sjekk ut Ai Finans sine tjenester her

Har du ikke betalt regninger eller du skylder noen penger, kan det resultere i at kravet blir sendt til namsmannen eller forliksrådet. Dette kalles rettslig inndrivelse. 

Trenger du økonomisk help? Kontakt oss i dag!

Hva er en namsmann?

Namsmannen er første steget i rettsystemet som kan tvangsinndrive pengekrav som du ikke har betalt. I Norge er den en namsmann i hver kommune, og innkreving sendes til kommunen der skyldner bor. Hensikten til namsmannen er at ubetalte krav skal betales inn.

Hva skjer når en sak blir sendt til namsmannen?

  • Det første namsmannen gjør når en ny sak er sendt til innkrevning, er å gå gjennom saken og sjekker at alle dokumenter og varsler er sendt skyldner. Du som skyldner må ha mottat faktura/ tvangsgrunnlag, inkassovarsel, betalingsoppfordring og varsel om utlegg. En betalingsoppfordring og et varsel kan være det samme dokumentet. Namnsmannen ser også til at frister for varsler er overholdt.
  • Er dokumentene korrekte, vil namsmannen registrere saken og sende skyldner et brev om at saken er registrert, og at utleggsforretningen blir gjennomført på et gitt tidspunkt. En utleggsforretningen besluttes det om det du skylder skal kreves inn ved utleggstrekk eller utleggspant, eller begge deler. 
  • Skyldner får også 14 dager med å komme med en innsigelse på kravet. Om skyldner kommer med en innsigelse, kan ikke namsmannen gjennomføre utleggsforretningen, og saken må først sendes til forliksrådet. 
  • Namsmannen vil sende brev til skyldner og oppfordrer om å opplyse om inntekt og eiendeler. Her kan du opplyse om kostnader og utgifter som namsmannen ikke har oversikt over, dermed unngår du at lønnstrekket blir høyere enn nødvendig. 

Hvordan krever namsammen inn penger?

Dersom det ikke kommer en innsigelse vil namsmannen gjennomføre utleggsforretningen. Namsmannen vil da sjekke om skyldner er i jobb, om det er penger på konto som kan låses, eller om det er formuesgods å ta pant i. Utleggstrekk er trekk i lønn eller trygd. Skyldner blir trekt et bestemt beløp hver måned direkte av arbeidsgiver eller av NAV. Utleggspant vil si pant i formuesgoder, for eksempel hus, hytte, bil, båt etc. En alvorlig konsekvens er at formuesgodet/ boligen blir tvangssalg.

Kan utleggsforretningen stoppes?

Hvis du betaler hele kravet vil utleggsforretningen stoppes. Da slipper du betalingsanmerkning og at din arbeidsgiver eller NAV blir pålågt å trekke fra lønnen din. Du unngår også tvangssalg av eiendelen.

Ikke være redd for å be om hjelp 

Det er rett og slett skikkelig kjipt å ha økonomiske problemer. Å få inkassovarsler og betalingsanmerkninger samtidig som nye regninger tikker inn er en tung følelse. Ofte kan det føles som en håpløs situasjon. En ting du må huske på er at du ikke er alene om å føle det slik. Det er mange som er i samme situasjon som deg. Å snakke med noen du stoler på, vil lette på de negative følelsene du kan sitte med. 

Det er også mange som jobber med nettopp dette, at du skal få det bedre og finne en vei ut av gjeldskrisen. Å søke profesjonell hjelp er ikke et nederlag, derimot er det veldig smart, og rådgiverne vil jobbe for å finne den beste løsningen for deg. 

NAV Gjeldsrådgivning gir råd til alle som har, eller står i fare for å få økonomiske problemer. Tjenesten er gratis. 

Vi i Ai Finans hjelper daglig mennesker med ulike økonomiske problemer. Våre rådgivere er eksperter på å refinansiere gjeld der vi blant annet stopper tvangssalg, fjerner inkassosaker og betalingsanmerkninger. Vi tilbyr rask og gratis hjelp. Om du ønsker at vi ser på situasjonen din, kontakt oss i dag for en uforpliktende prat.

Følg oss på Instagram for flere tips og råd.